หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์เข้าสู่เว็บคณะครุศาสตร์ฯได้จากที่นี่

    • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ ชั้น 1 อาคาร นวมินทรราชินี มจพ. คลิก    ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาจัดงาน "ไหว้ครูและบริหารสัมพันธ์ 2559" และ "งานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 2558"  คลิก